ІТАС «ABFIN синхронізація»

 

ІТАС «ABFIN синхронізація» - призначена для створення механізму обміну інформацією між Інформаційно-програмним комплексом «Місцевий бюджет»  та інформаційно-аналітичною системою «Місцеві бюджети рівня міста,району».

  .

 

МОЖЛИВОСТІ:

 

          Для  надання місцевими фінансовими органами що відповідають за ведення показників зведеного бюджету району з метою інформування про хід бюджетного процесу надають місцевими фінансовими органам що відповідають за складання і виконання сільських, селищних, міських(міст районного значення) бюджетів наступні види структурованої аналітичної інформації :

 

         Для надання місцевими фінансовими органами  що відповідають за складання і виконання сільських, селищних, міських(міст районного значення) бюджетів з метою зведення показників зведеного бюджету району надають місцевим фінансовим органа що відповідають за ведення показників зведеного бюджету району наступні види структурованої інформації :

        Для надання місцевими фінансовими органами  що відповідають за складання і виконання бюджету району з метою інформування про хід бюджетного процесу надають головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету наступні види структурованої аналітичної інформації :

 

       Для надання  ггггггггголовними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету з метою складання і виконання районного бюджету надають місцевим фінансовим органам що відповідають за складання і виконання бюджету району наступні види інформації :