Журнал Змін

Зміни у версії 2.13


- Додано нову систему формування платіжних документів.
- Увага!! Починаючи з 04.08.2014 Державне казначейство переходить на формат транспортних DBF файлів. Транспортнi файли для органiв казначейства України формуються в кодовiй сторiнцi 1251, для формування транспортних файлів у кодувані 1251 необхідно зайти Інструменти-Налаштування-Параметри-Транспортні файли на Казначейство у форматі 1251 поставити "галочку".Додатково необхідно уточнити в Держказначействі про дату переходу на нове кодування 1251.
- В друкованих формах юридичних та фінансових зобов'язаннях змінено кодування фондів бюджетів повернуто до звичного формату 1 - Загальний фонд бюджету,7-Інші надходження спеціального фонду,2 -Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, 3 -Інші джерела власних надходжень бюджетних установ,
- Призначеня платежу у платіжних дорученях формується у форматі КЕКВ в #кекв#, відповідно до роз'яснень казначейства України.
- Додані нові форми введення юридичних,фінансових, платіжних документів з інформативними панелями залишків планових показників(Для активації нових форм необхідно у Інструменти-Налаштування-Параметри поставити Новий модуль «Платіжні документи»)
- Нові форми аналізів та звітів на основі даних юридичних,фінансових, платіжних документів
- Зареєстровані бюджетні зобов'язання
- Зареєстровані фінансові зобов'язання
- Проведені платежі(аналіз ознак ВИКОНАНО/НЕ ВИКОНАНО та дати виконання платіжних доручень)
- Звіт про залишки юридичних зобов'язань
- Звіт про залишки фінансових зобов'язань
- Аналіз залишків асигнувань по зобов’язаннях
- Звіт залишки асигнувань по зобов'язаннях
- Аналіз виконання видатків на основі аналізу виконання платіжних доручень(аналіз ознак ВИКОНАНО/НЕ ВИКОНАНО та дати виконання платіжних доручень)
- Звіт виконання видатків(аналіз ознак ВИКОНАНО/НЕ ВИКОНАНО та дати виконання платіжних доручень)
- Змінено довідник отримувачів коштів, додано можливість створювати групи(Наприклад Постачальники,Податки,Банки) з можливістю віднесення одержувачів до цих груп.
- Зміни у алгоритмі вивантаження розпоряджень на фінансування (Інструменти-Відправлення DBF файлу до Казначейства), додано протокол вивантаження, та можливість створення окремих каталогів за номером розпорядження
УВАГА !! В ІПК «Місцевий бюджет» продовжує функціонувати звична система формування платіжних документів, зі стандартними формами введення юридичних,фінансових, платіжних документів, нова підсистема працює паралельно, паралельне функціонування буде продовжуватись до кінця бюджетного року, з нового року залишиться функціонувати лише нова система формування платіжних документів.
Просимо брати участь у вдосконале

Зміни у версії 2.12


- Зміни у форматі DBF файлу місячної, квартальної та річної звітність за формою 7м(заборгованість)(Z7MPZ*.DBF) (Звіти-Звіти до казначейства-Експорт)(ВАЖЛИВО)
- Внесено зміни до бюджетної класифікацій відповідно наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2014 № 397
- Внесено зміни до бюджетної класифікацій відповідно наказу Міністерства фінансів України від 27.05.2014 № 630
- Додана можливість у таблицях юридичних,фінансових зобовязань та платіжних доручень проводи фільтрування по стовбцям, для фільтрування необхідно натиснути правою кнопкою миші на необхідному стовбці.
- Змінена форма Аналізу виконання видатків (Видатки-Аналіз виконання видатків-Аналіз виконання видатків), додана зручна можливість фільтрування рядків та підсумків, для фільтрування необхідно натиснути правою кнопкою миші на необхідному стовбці.
- Змінена форма Аналізу залишків асигнувань (Видатки-Залишки асигнувань-Аналіз залишку асигнувань), додана зручна можливість фільтрування рядків та підсумків, для фільтрування необхідно натиснути правою кнопкою миші на необхідному стовбці.
- Змінений алгоритм вивантаження DBF файлів юридичних,фінансових зобовязань та платіжних доручень.

Зміни у версії 2.09


- Змінений алгоритм авто заповнення звітності за формою 4-1м,4-2м,4-3м, заповнення відбувається по показниках виписок по видатках.
- Додана можливість формувати звіти за формами 2-м,4-1м,4-2м,4-3м, на основі виконаних платіжних доручень (Звіти-Звіти до казначейства - Параметри заповнення - Форма 2-м(4-1м,4-2м,4-3м) - Заповнювати по показниках платіжних документів)
- Форма 4-2м "Про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" викладена у новій редакції згідно до наказу Міністерства фінансів України №26 від 27.01.2014 р.
- Додана можливість формування аналізу видатків окремо по фондах бюджету(1,2,3,7) (Видатки-Аналіз виконання видатків)

Зміни у версії 2.08


- Зміни у форматі DBF файлу місячної, квартальної та річної звітність за формою 7м(заборгованість)(Z7MPZ*.DBF) (Звіти-Звіти до казначейства-Експорт)
- В друкованих формах юридичних та фінансових зобов'язаннях у нижньому колонтитулі виводиться номер реєстраційного рахунку.
- Змінений алгоритм автозаповнення звітності форма 7м(заборгованість)
- Внесено зміни до бюджетної класифікацій відповідно наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2014 № 44

Зміни у версії 2.07


- Внесені додаткові зміни у формат файлів обміну з Держказначейством у зв'язку з впровадженням комплексу АС "Казна-Є"
- скорегований формат розподілів, експортуються за наступною маскою VDD_rrrrr.dbf,
- доданий нові формати для вивантаження iдивiдуального кошторису/плану асигнувань та iндивiдуальних змiн кошторису/плану асигнувань експортуються вiдповiдно за наступними масками ZVDB_YY_rrrrr.dbf та ZMINV_YY_rrrrr.dbf (Інструменти - Відправлення DBF до Казначейства - Кошторис та план асигнувань ( по установах))
- Зміни у модулі платіжні документи : у платіжних дорученнях додано ознаку (виконано/ не виконано), для контролю за проведенням видатків
- Додана можливість формувати звіти форма 7-м, на основі виконаних платіжних доручень (Звіти-Звіти до казначейтсва - Параметри заповнення - Форма 7м - Заповнювати по показниках платіжних документів)
- В друкованих формах юридичних та фінансових зобов'язаннях змінено кодування фондів бюджету відповідно до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України затверджено Наказом від 27.12.2013 № 217 0 - Загальний фонд бюджету,1-Інші надходження спеціального фонду,2 -Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, 3 -Інші джерела власних надходжень бюджетних установ,9-Субвенції
- Додана можливість в друкованих формах юридичних та фінансових зобов'язаннях замість типової назви КВК виводити назву головного розпорядника (Довідники-Довідник казначейство)

 

Зміни у версії 2.06


- У Довіднику Казначейство додана можливість задати ступінь клієнта для кошторисів та планів асигнувань для Держказначейства
- Внесені додаткові зміни у формат файлів обміну з Держказначейством у зв'язку з впровадженням комплексу АС "Казна-Є"
- скорегований формат розпоряджень на фінансування (FR*.DBF) (нові фонди бюджетів)
- скорегований формат розподілів (Fvdd*.DBF)(нові фонди бюджетів)
Увага !! У зв'язку з впровадженням комплексу АС "Казна-Є" в Держказначействі, можливі додаткові зміни у форматі обміну, слідкуйте за поновленнями

 

Зміни у версії 2.05


- Внесені зміни у формат обміну з Держказначейством у звязку з впровадженням комплексу АС "Казна-Є"
- скорегований формат кошторису\плану асигнувань (ZVDB*.DBF)
- скорегований формат змін до кошторису\плану асигнувань (ZMINV*.DBF)
- скорегований формат розпоряджень на фінансування (FR*.DBF)
- скорегований формат розподілів (Fvdd*.DBF)
- скорегований формат юридичних зобов'язань (Fu*.DBF)
- скорегований формат фінансових зобов'язань (Ff*.DBF)
- скорегований формат платіжних доручень (Fp*.DBF)

Зміни у версії 2.04

- Адаптація програми для формування тимчасового розпису бюджету на 2014 рік.
- Додана можливість вказати, на який період складений тимчасовий розпис (Довідники-Довідник бюджет-Період тимчасового розпису) )(Наприклад "І квартал")
- Адаптація програми для формування постійного розпису бюджету на 2014 рік.
- Внесено зміни до бюджетної класифікації згідно наказу Міністерства фінансів України від 21.11.2013 №952

 

Зміни у версії 2.03

- Скореговані фінансової та бюджетної звітності,і форми 2-м,4.1-м,4.2-м,4.3-м, 7-м, 7.м.1 відповідно до роз'яснень Держказначейства, у частині повноти заповнення поля "Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування"
- У реєстрі звітності(Звіти-Звіти до казначейства) додана можливість фільтрувати за типом форм.
- Додана можливість отримувати пакунок(показники та довідники бюджету) з бази фінансового управління (Інструменти Отримання файлу з Фінуправління).
- Внесено зміни до бюджетної класифікації згідно наказу Міністерства фінансів України від 31.10.2013 року №911
Зміни у модулі платіжні документи
- Змінений алгоритм сортування у таблицях юридичних,фінансових зобов'язаннях та платіжних доручень
- Додане меню Документи,Правка,Звіти та контекстне меню у таблицях юридичних,фінансових зобов'язаннях та платіжних доручень
- Додана можливість змінювати дату платіжних доручень, групою платіжних доручень, необхідно обрати платіжні доручення, дату яких необхідно змінити та обрати Правка-Зміна дати платіжного доручення
Змінені звіти та аналізи у меню Звіти :
- Зареєстровані бюджетні зобов'язання(по рахунку)
- Зареєстровані бюджетні зобов'язання(по всіх рахунках)
- Зареєстровані фінансові зобов'язання(по рахунку)
- Зареєстровані фінансові зобов'язання(по всіх рахунках)
- Проведені платежі(по рахунку)
- Проведені платежі(по всіх рахунках)
- Звіт про залишки юридичних зобов'язань
- Звіт про залишки фінансових зобов'язань

Зміни у версії 2.02

- Внесено зміну у форми фінансової та бюджетної звітності,і форми 2-м,4.1-м,4.2-м,4.3-м, відповідно до наказу Міністерства фінансів України №866 від 9.10.2013 р.
- Форма 7-м "Про заборгованість за бюджетними коштами" викладена у новій редакції згідно до наказу Міністерства фінансів України №866 від 9.10.2013 р.
- Доданий новий звіт Форма 7.м.1 "Про заборгованість за окремими програмами" згідно до наказу Міністерства фінансів України №866 від 9.10.2013 р.
- Внесено зміни до бюджетної класифікації згідно наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2013 року №786
- Зміни при заповненні Довідки про зміни до кошторису (Додаток 11) згідно листа Держказначейства від 22.08.2013 р № 17-08/1637-19270

Зміни у версії 2.01

- Доданий 2014 бюджетний рік
- Додана можливість формувати бюджетні запити на 2014 рік
- Поновлений алгоритм автоматичного заповнення бюджетних запитів( перекодування планових показників до нової економічної класифікації)
- Доданий новий довідник типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу(ТПКВКМБ/ТКВКВМС) згідно наказу Міністерства фінансів України від 26.07.2013 року №705 (Довідники-Бюджетна класифікація-Довідник програмної/видатків МБ)
- Змінений довідник розпорядники, додана можливість додавати коди ТПКВКМБ/ТКВКВМС до розпорядників(Довідники-Довідник Розпорядники)
- Додана можливість змінювати код бюджету за класифікацією Держказначейства 10-зн (Довідники-Довідник бюджет)
- Додана сумісність з офісним пакетом OpenOffice,LibreOffice (Інструменти-Налаштування-Параметри-Сумісність з офісним пакетом LibreOffice,OpenOffice)

Зміни у версії 1.95

- Зміни у формах квартальної звітності згідно рекомендаціям Держказначейства
- Зміни у форматі DBF файлі місячної, квартальної та річної звітність за формою 7м(заборгованість)

Зміни у версії 1.94

- Внесено зміни до бюджетної класифікацій відповідно наказу Міністерства фінансів України від 07.03.2013 № 378
- Внесено зміни до бюджетної класифікацій відповідно наказу Міністерства фінансів України від 29.05.2013 № 586
- Змінені форми Кошторису,Зведеного кошторису,плану асигнувань, плану спеціального фонду бюджету,лімітної довідки, довідок про про зміни, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 18.03.2013 № 398 (зміни до наказу №57 від 28 січня 2002 року).
- Додана можливість формувати Реєстр змін до плану асигнувань, плану спеціального фонду (Додаток 14) по змінах за період (Видатки-Реєстр змін)
- Додана можливість формувати додатки до рішень сесії без змін по власних надходженнях (Звіти - Додадатки до рішень сесії)
- Додана можливість вказати періодичності проведення резервного копіювання, по замовченню резервне копіювання проводиться один раз на 10 днів (Інструменти-Налаштування-Параметри)
- Зміни у модулі платіжні документи ( у режимі тестування )
- Додана можливість змінювати параметри, дату реєстрації юридичних, фінансових зобов'язань ( Платіжні документи - Кнопка Параметри реєстру)

Зміни у версії 1.92


- Зміни у Аналізі по платниках (Доходи-Аналіз по платниках)
- Додана можливість фільтрувати записи за признаками: за рахунком, за ЄДРПОУ, за призначенням (Кнопка "Фільтр")
- Доданий звіт у Аналізі по платниках (Доходи-Аналіз по платниках), довідка надходжень по рахунку

Зміни у версії 1.91


- Зміни у форматі Держказначейства(Інструменти – Відправлення DBF файлу на Казначейство),змiнена структура файлiв кошторисiв, змiн кошторисiв, уточненого кошторису (додано поле S203).
- Зміни у кошиках доходів, доходи з кодами 11023200,22010200,22010500,22010600,22010700,22010900,22011000,22011100,22011800 віднесені до другого кошику
- Зміни у формах аналізах плану по доходах, на дату з початку року, на місяць, на квартал, відключений фільтр нульових значень за період
- Додана можливість формувати Розподіл виділених бюджетних асигнувань по установах
- Зміни у модулі платіжні документи ( у режимі тестування )
- внесено змiни вiдповiдно до вимог наказy Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2012 № 1407. Змiни стосуються автоматичного заповнення реквiзиту "Призначення платежу" в платiжному дорученнi.
- зміни у модулі "Імпорт з програми Мережа-М"

Зміни у версії 1.90

- Нові форми бюджетної звітності згідно наказу Міністертсва фінансів України від 17.12.2012 № 1339
- Змінена форма 2м (квартальна річна)
- Змінена форма 4.1м (квартальна річна)
- Змінена форма 4.2м (квартальна річна)
- Змінена форма 4.3м (квартальна річна)
- Змінена форма 7м (місячна,квартальна річна)
- Додана можливість експортувати в електронному вигляді у форматі Держказначейства місячну, квартальну та річну звітність за формою 7м(заборгованість)
- При формування звітності формою 7м(заборгованість) за січень, колонка 4,8 автоматично заповнюється з показників звіту за 2012 р. відповідно з колонок 5,9, зверніть увагу при конвертації зі старих кодів КЕКВ не переноситься код 1165
- Доданий новий модуль Аналіз надходжень податків по платниках податків, юридичних, фізичних осіб (Доходи-Аналіз по платниках), для аналізу необхідно завантажувати виписки від Держказначейства VP111*,VP110*
- Внесені зміни до бюджетної класифікації відповідно до наказу Міністертсва фінансів України від 17.01.2013 р № 19
- Доданий новий модуль платіжні документи ( у режимі тестування)
- Доданий 5 субвенційни фонд, для платіжних документів
- Доданий 0 фонд, для платіжних документів
- Додана можливість вибору рівня мережі(1,2,3,9) Довідники - Довідник казначейства
- Додана можливість друку та експорту окремих документів у реєстрах

Зміни у версії 1.84

- Додана можливість у річних довідках змін до розпису виводити джерела по старому алгоритму

Зміни у версії 1.83

- Внесені зміни до форми кошторисів та зведення показників спеціального фонду відповідно наказу Міністерства фінансів України від 09.01.2013 року № 9
- Внесені зміни до бюджетної класифікації відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09.01.2013 р № 5

Зміни у версії 1.82

- Внесені зміни до бюджетної класифікації відповідно до наказу від 28.12.2012 р № 1448
- Покращенна робота програми у випадку планування в розрізі бюджетних установ
- Додана можливість формування довідки про зміни до кошторису, в розрізі бюджетних установ (Додаток 11)(Нова форма)
- Вирішена проблема при нерегулярному поновленні програми, в деяких випадках виникала проблема подвоєння чисел у звітах 2013 року, при виникненні подібної проблеми необхідно у 2013 році натиснути Інструменти-Підготовка бюджетного року(УВАГА тільки у випадку проблем подвоєння)

Зміни у версії 1.80

- Зміни у програмі у зв`язку з наказом Міністерства фінансів України № 1120 від 26.11.2002 року, зміни внесені у наступні форми
- План асигнувань загального фонду/ Зведений план асигнувань загального фонду
- Зведення показників спеціального фонду кошторису
- Лімітна довідка
- План спеціального фонду / Зведений план спеціального фонду
- Кошторис / Зведений кошторис
- Довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету (Додаток 5)
- Довідка про зміни до помісячного розпису доходів загального фонду бюджету (Додаток 4)
- Довідка про зміни до помісячного розпису надання кредитів із загального фонду (Додаток 3)
- Довідка про зміни до плану надання кредитів із загального фонду (Додаток 13)(Нова форма)
- Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету (Додаток 2)
- Довідка про зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету (Додаток 12)(Нова форма)
- Довідка про зміни до річного розпису бюджету (Додаток 1)
- Довідка про зміни до кошторису (Додаток 11)(Нова форма)
- Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (Додаток 6)
- Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету (Додаток 14)(Нова форма)
- У формах кошторису/ плану асигнувань/ зведення показників додана можливість у пустих полях проставляти прочерки "-"
- У всіх формах затверджених у наказі Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 року додана можливість змінвати розрядність грн. або тис.грн., та можливість підставляти типову назву КВК
- Доданий новий алгоритм завантаження виписок VP111 Інструменти-Завантаження виписок Держказначейства
- Додана підсистема для ГРК, заявка на фінансування "Видатки -Заявка на фінасування"
- Додана можливість часткового формування Додатку № 7 (бюджет розвитку) до рішення сесії про бюджет
- Зміна форма вибору бюджетного року

Зміни у версії 1.72

- Змінені додатки до рішення сессії відповідно до листа Міністерства фінансів України від 23.11.2012 р № 31-05010-14-8/27910.
- Змінені бюджетні запити на 2013 рік відповідно до листа Міністерства фінансів України від 23.11.2012 р № 31-05010-14-8/27910.
- Вирішена проблема проведення резервного копіювання бази данних на "слабких" комп'ютерах
- Вирішена проблема при помилковій роботі антивіруса Avast від 6 грудня 2012 р.

Зміни у версії 1.71

- Внесені зміни до бюджетної класифікації відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 1090 від 12.10.2012 р.
- УВАГА ! У довідках змін додана можливість змінювати значення поля "Вид бюджету" , значення поля підставляється з довідника бюджет, необхідно перевірити правильність заповнення довідника
- Адаптація програми для формування розпису бюджету на 2013 рік.
- Друковані форми адаптовані для формування бюджету у 2013 році.
- Додана можливість формування зведеного кошторису, плану асигнувань, плану спеціального фонду, розподілів по окремих функціях(КФК)
- Додана можливість експортувати в електронному вигляді у форматі Держказначейства(Інструменти – Відправлення DBF файлу на Казначейство) :
- розпис бюджету (ROV*.DBF,ROT*.DBF)
- кошторис,план асигнувань та план спеціального фонду (ZVDB*.dbf)
- зміни до кошторису,план асигнувань та план спеціального фонду (ZMINV*.dbf)
- зміни до розпису видатків (RZV*.dbf)
- місячну, квартальну та річну звітність за формою 7м(заборгованість)

Зміни у версії 1.70

- Змінені форми розписів,розподілів, реєстрів змін до розподілів, розпоряджень на фінансування, відповідно до Наказу Мінфіну №938 від 23.08.2012 р. "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"
- Додана підсистема аналізу надходжень бюджету в розрізі платників,Видатки - Банківська виписка(Казначейство) - Аналіз по платниках
- Додана можливість завантажувати текстові виписки по з районних управлінь Держказначейства файли VP (Інструменти - Завантаження виписок Держказначейства )
- Адаптація програми для формування тимчасового розпису бюджету на 2013 рік.
- Доданий новий звіт ДОДАТОК 7 - "Зведення показників спеціального фонду" за формами Наказу Мінфіну №938 від 23.08.2012 р. (Видатки - Зведення показ. спец фонду (казначейство)
- Доданий новий звіт "Аналіз виконання доходів за місяць по днях"

Зміни у версії 1.62


- Додана можливість змінювати параметри підписів у довідках про зміни видатків.
- Зміни у новій економічній класифікації згідно наказу №937 від 22.08.2012 р.
- Внесені зміни відповідно до листа Державної казначейскої служби від 24.07.2012 р. № 17-10/1685-10495

Зміни у версії 1.61

- Доданий 2013 бюджетний рік
- Додана підсистема бюджетних запитів на 2013 рік(Звіти-Бюджетний запит)
- Додана можливість автоматичного заповнення бюджетних запитів на основі показників бюджетів 2011-2012 рр.
- Додана нова економічна класифікація згідно наказу №1738 від 26.12.2012 р. та №595 від 23.05.2012 р.

Зміни у версії 1.55


- Внесені зміни до бюджетної класифікації відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 846 від 17.07.2012 р.

Зміни у версії 1.54

- При формуванні банківських виписок, додана можливість аналіз по всіх рахунках з початку року
- Додана можливість активізації програми за допомогою мережі Інтернет(без телефону), Інструменти - Отримання ліцензійного ключа - Активізація через мережу Інтернет
- Довідка про зміни до показників загального(спеціального) фонду місцевих бюджетів у процесі їх уточнення протягом(Додаток 12)( Звіти-Довідка змін до показників МБ(Дод. 12))

Зміни у версії 1.53

- При формуванні звітності для Казначейства 4-3м змінено алгортим підрахунку поля "Залишок на кінець звітного періоду (року)"
- При формуванні звітності для Казначейства 4-1м, 4-2м, 4-3м додана можливість редагувати планові показники
- При формуванні звітності для Казначейства додана можливість заміст періодів півріччя, 9 місяців, вказувати ІІ квартал, ІІІ квартал, Звіт-Звіти до казначейства-Параметри заповнення-Період подання звіту з наростаючим підсумком.
- При формуванні звітності для Казначейства додана можливість заповнювати дату подання звітності.
- НОВИЙ ЗВІТ : Видатки - Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, формування по всіх змінах за період.
- НОВИЙ ЗВІТ : Видатки - Реєстр змін зведення показників спеціального фонду, формування по всіх змінах за період.

Зміни у версії 1.51

- Додаток 13 РЕЄСТР ЗМІН зведення показників спеціального фонду

Зміни у версії 1.5

- Додана можливість завантажувати текстові виписки з районних управлінь Держказначейства файли VP111 (Інструменти - Завантаження виписок Держказначейства )
- Додана можливість аналізу текстових виписок з районних управлінь Держказначейства, в розрізі платників( Видатки - Банківська виписка (казначейство) )
- Додані нові символи класифікації доходів бюджету
- Додана можливість формування звітності для Казначейства форма 7-м ( про заборгованість за бюджетними коштами)
- При формуванні звітності для Казначейства 4-1м, 4-2м, 4-3м показники касових і фактичних видатків заповнюються з показників розпоряджень на фінансування
- Доданий модуль платіжної підсистеми для формування юридичних, фінансових зобов'язань та платіжних доручень (Платіжні документи)
- Доданий імпортер з програми Мережа-М, для перенесення з програми Мережа-М юридичних, фінансових зобов'язань та платіжних доручень до платіжної підсистеми ( Інструменти - Імпорт з Мережа-М )

Зміни у версії 1.34

- Додана можливість завантажувати текстові виписки з районних управлінь Держказначейства файли VP111 (Інструменти - Завантаження виписок Держказначейства )
- Додана можливість аналізу текстових виписок з районних управлінь Держказначейства, в розрізі платників( Видатки - Банківська виписка (казначейство) )

Зміни у версії 1.33

- Додані нові символи класифікації доходів бюджету

Зміни у версії 1.32

- Додана можливість формування звітності для Казначейства форма 7-м ( про заборгованість за бюджетними коштами)
- При формуванні звітності для Казначейства 4-1м, 4-2м, 4-3м показники касових і фактичних видатків заповнюються з показників розпоряджень на фінансування
- Доданий модуль платіжної підсистеми для формування юридичних, фінансових зобов'язань та платіжних доручень (Платіжні документи)
- Доданий імпортер з програми Мережа-М, для перенесення з програми Мережа-М юридичних, фінансових зобов'язань та платіжних доручень до платіжної підсистеми ( Інструменти - Імпорт з Мережа-М )

Зміни у версії 1.29

Зміни у алгоритмі підрахунку джерел фінансування

Зміни у версії 1.28

Внесені зміни до бюджетної класифікації відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 484 від 19.04.2012 р.

Зміни у версії 1.27

Зміни у алгоритмі підрахунку джерел фінансування
Відключений фільтр рахунків при формуванні розпоряджень на фінансування

Зміни у версії 1.26

Додана перевірка по залишкам асигнувань при формуванні розпоряджень на фінансування.
НОВІ ФОРМИ:
- Довідка про зміни спеціального фонду, помісячна, скорочена класифікація(5000)

Зміни у версії 1.25

- Сумісність зі старими версіями MS Word(2003,XP,2000) при експорті документів (Налаштування-Параметри)

Зміни у версії 1.24

- Додана можливість при формуванні звітності для Казначейства 2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м обирати параметри автозаповнення
- Зміни у форматів експорту розпоряджень на фінансування до Казначейства (DBF373_1)

Зміни у версії 1.23

- Доданий аналіз виконання доходів на дату з початку року(Доходи-Аналіз виконання доходів)

Зміни у версії 1.22

- Додана можливість експорту розпоряджень на фінансування до Казначейства

Зміни у версії 1.21

- Додана можливість формування плану асигнувань по повній економічній класифікації
- Покращений інтерфейс роботи при веденні інформації

Зміни у версії 1.20

- Змінені кошики по доходах
- Нові форми звітів для Казначейства 2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м згідно наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р.

Зміни у версії 1.16

- Додана підсистема джерела фінансування
- Доданий звіт та аналіз помісячної розбалансованості бюджету (Загальні аналізи- Помісячна розбалансованість)

НОВІ ЗВІТИ(ФОРМИ)

- Річний розпис джерел фінансування
- Помісячний розпис джерел фінансування
- Додаток 6 Довідка про зміни до розпису джерел фінансування

Зміни у версії 1.13

НОВІ ЗВІТИ

- Додаток 7 ВИТЯГ З РІЧНОГО РОЗПИСУ
- Додаток 8 ВИТЯГ З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ
- Додаток 9 РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ
- Додаток 10 РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/ зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів)
- Додаток 11 РЕЄСТР змін розподілу показників зведеного кошторису
- Додаток 12 РЕЄСТР ЗМІН РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ / ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ)

Зміни у версії 1.11

НОВІ МОЖЛИВОСТІ:

- Покращена програмна платформа.
- Нові форми введення розписів, змін та розпоряджень на фінансування.
- Додана можливість перевірки введеної інформації у формах введення розписів, змін та розпоряджень на фінансування.
- Вбудована ABFIN синхронізація , програма для тримання інформації від фінансового управління через мережу Інтернет або через змінний носій.
- Додана можливість планування спеціальних фондів (2,3) по видах надходжень.
- Нова підсистема довідників, додана можливість авто заповнення довідників.
- Нова підсистема формування звітів до казначейства.
- Нова підсистема аналізу виконання дохідної частини бюджету.
- Нова підсистема аналізу виконання видаткової частини бюджету.
- Нова підсистема аналізу банківських виписок.
- Нова підсистема аналізу залишків бюджетних асигнувань
- Покращені друковані форми, можливість виводу звітів до Excel та Word без втрати оформлення.
- Активізація програми можлива за допомогою телефон та за допомогою Інтернет.