Презентація нового модуля облік Договорів

 

Дякуємо за використання нашого програмного продукту!

    

        Шановні користувачі ІПК «Місцевий бюджет» та АРМ «Бюджетна установа» дозвольте представити новий модуль обліку «Договорів»

Новий модуль обліку дозволить виконувати наступні функції:

-        Обліковувати в системі договори та додаткові угоди укладені з контрагентами;

-        Обліковувати акти та накладні в розрізі договорів ;

-        Автоматичне оприлюднення на порталі Е-ДАТА договорів/додаткових угод/ актів/накладних за допомогою API без використання файлів (дана опція стане доступної в момент презентації даної можливості на порталі Е-ДАТА);

-        Автоматичне формування юридичного зобов’язання на основі договору та додаткової угоди;

-        Автоматичне формування фінансового зобов’язання на основі внесеного акту або накладної від контрагента;

-        Зберігати в системі скановані копії(електронні копії) договорів/актів/накладних.

       Впровадження модулю дозволить уникнути подвійної роботи, облік договорів/додаткових угод/актів/накладних тісно пов'язаний з платіжною підсистемою, тобто час витрачений на внесення договору/акту/накладної компенсується автоматичним формуванням юридичних, фінансових зобов’язань та автоматичним оприлюднення на порталі Е-ДАТА. Оглядову презентацією Ви можете переглянути нижче:

 

       Даний модуль буде доступний для користувачів ІПК «Місцевий бюджет» з версії 4.06 орієнтовно 10.10.2018 року. Для користувачів АРМ «Бюджетна установа» планується у 4 кварталі 2018 року.

        На численні звернення користувачів АРМ «Бюджетна установа» щодо можливості працювати у програмі розпорядникам Державного бюджету додатково повідомляємо, що дана можливість буде реалізована протягом місяця. Тобто розпорядники Державного бюджету зможуть формувати кошториси, плани асигнувань, зміни до кошторису та плану асигнувань, контролювати залишки асигнувань, формувати платіжні документи як в локальному варіанті так і при роботі з виділеним сервером(MySQL).

        Хочемо повідомити Вам, що ми приступили до роботи над модулем бухгалтерського обліку, це внесено у план роботи на 2019 рік, модуль буде реалізований на основі принципу збереженні даних залишків по рахунках у розрізі аналітичних рахунків на початок кожного місяця та введених проведеннях протягом місяця з відповідною аналітичною інформацією. Дозволить формувати Головну книгу та меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості.

 

 

Дякуємо за співпрацю!